Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dzisiaj w Opolu oficjalnie przyznano Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Z naszej szkoły stypendia otrzymały:

Julia Kaczamarczyk ,

Anna Kasprzyszyn,

Sabina Czaja.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce lub wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

W imieniu Premiera dyplomy stypendystom wręczyli Sławomir Kłosowski Wojewoda Opolski i Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty .

Gratulujemy naszym stypendystkom dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszego rozwoju.